Skip Navigation LinksSHA-Studies

CTS Birimi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi

Bu yönetmeliğin amacı; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya başka bir temelde ayrımcılığa ya da başka bir nedene dayanan her türlü cinsel taciz ve saldırıdan arınmış bir akademik araştırma, eğitim ve çalışma ortamının yaratılması için üniversite mensuplarının karşılaşabilecekleri cinsel saldırı ve cinsel taciz olayları konusunda onları bilgilendirmek, hukuki ve psikolojik destek vermek ve çözüm aramakla görevlendirilmiş olan ve KAEM bünyesinde çalışan Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Biriminin yapısını, görevlerini ve uygulama esaslarını düzenlemektir.

Bu düzenleme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ceza Yasasının ilgili hükümleri ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere eşitlik ilkesi, vücut dokunulmazlığı, eğitim hakkı ve çalışma hakkına ilişkin konularda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kabul ettiği tüm uluslararası antlaşmalar ve yürürlükteki yasalar ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Politika Belgesi göz önünde tutularak yapılmıştır.

Yönetmelik 17 - 07 - 2020 Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından onaylanmıştır.

Birim Yönetmeliği

İndir 

Kitap

Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları


DAÜ Web Siteleri

SHA-Studies