Skip Navigation LinksStructure

Yapı

Merkezin Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Merkezi Birimleri ve Proje Grupları Bulunmaktadır.

KAEM, Başkan ve Yönetim Kurulu'nun yanı sıra Danışma Kurulu, Merkez Birimleri ve Proje Gruplarından oluşmaktadır. Danışma Kurulu, üyeleri aracılığıyla, Üniversite içinden ve/veya dışından Merkez'in amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve/veya kurum temsilcilerinin farklı görüş ve önerilerini KAEM'e aktarır. Merkez Birimleri ve Proje Grupları da KAEM'in akademik araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları ve faaliyetlerinin koordinasyonuna katkı koyar.DAÜ Web Siteleri

Structure