Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

DAÜ-KAEM YÖK Kadın Araştırmaları Merkezleri Toplantısına Katıldı

DAÜ-KAEM YÖK Kadın Araştırmaları Merkezleri Toplantısına Katıldı
Yayınlanma Tarihi: 6 Şubat 2017, Pazartesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ – KAEM) Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ve Merkez Araştırma Görevlisi Bilcan Bladanlı 30 Ocak 2017 tarihinde Ankara, YÖK Genel Merkezi’nde yapılan “Üniversitelerdeki Kadın Araştıma Merkezleri Yöneticileri Toplantısı”na katıldı. Merkez yöneticilerinin yanısıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü genel müdürü ve yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, konuşmasında YÖK'ün "Akademide Kadın Çalışmaları Birimi”nin faaliyetlerinden söz ederek üniversitelerin kadın çalışmaları merkezlerinden YÖK'ün beklentilerini anlattı. Prof. Dr. Kapıcıoğlu, YÖK'ün ve Başkan Saraç'ın akademide kadın liderliğine ve kadın haklarına önemle ve hassasiyetle bakışını bir kez daha vurguladı. Özellikle merkezlerin, üniversitelerin bulundukları illerde ilgili kurumlarla ve sivil toplum ile çalışmalar yapması gereğini, genç akademisyenlerin proje fonlarından yararlanarak bu alanlarda ve özellikle de mültecilerin eğitim sorunları ile ilgili çalışmalar beklendiğini ifade etti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur "Tutum Belgesi ve Üniversitelerimizden Beklentiler" adlı sunumlarını gerçekleştirdiler. YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Komisyonu tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışı ortaya koymak üzere hazırlanan ve bütün üniversitelere gönderilen “Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi”nde ortaya konulan önerileri üniversitelerin gerçekleştirmelerini bekledikleri üzerinde durdu. Bu öneriler arasında en çok vurgu yapılanı ise, tüm üniversitelerin veya üniversiteler bünyesindeki Kadın Araştırma Merkezleri’nin toplumsal cinsiyet alanında yüksek lisans ve doktora programları açması ve bu alanda uzman akademisyenler yetiştirilerek ilerisi için sağlam bir alt yapının oluşturulması oldu. Komisyonun yaptığı istatistiklerin sonuçlarına göre Üniversitelerde akademik yaşamın ilk basamağı olan yüksek lisans yapan kadın oranının  % 53 olduğunu ancak profesörlük düzeyinde bu rakamın % 28’e düştüğünü, yöneticilik bakımından ise % 9’larda kaldığı vurgulandı. Bu amaçla Üniversiteler Arası Kurul’un 2016 yılında aldığı karar doğrultusunda yöneticilik pozisyonları için kadın akademisyenlerin değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

DAÜ Web Siteleri

News