Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

DAÜ-KAEM Atölye Çalışması Gerçekleştirdi

DAÜ-KAEM Atölye Çalışması Gerçekleştirdi
Yayınlanma Tarihi: 2 Şubat 2017, Perşembe

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ – KAEM), Mülteci Hakları Hukuk Kliniği öğrencilerinin katılımıyla “İnsan Hakları Perspektifinde Mülteciler ve Sığınmacılar” başlıklı atölye çalışması gerçekleştirdi.

DAÜ Hukuk Fakültesi bünyesinde seçmeli ders olarak verilen Hukuk Kliniği dersi, “yaparak öğrenmek” esasını benimseyerek, öğrencilerin her durumda insan hakları problemlerini görmelerini ve bunları uygulamada kavrayarak tanımlayabilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bu derslerin sonunda hukuk eğitimi teorik olmaktan çıkarak, öğrenciler açısından uygulamada anlam kazanıyor.

Mülteci sorunsalı üzerinde araştırmalar yürüten, röportajlar yaparak sorunu tanımlamaya çalışan Hukuk Kliniği öğrencileri, geliştirdikleri sorgulamalar üzerinden ulaştıkları tüm verileri atölye çalışmasında sunarak geleceğin hukuk uygulayıcıları olarak mesleğe başlamadan önce kendilerini ifade etme olanağı buldular.

Atölye çalışması hakkında bilgi aktaran DAÜ – KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, merkez olarak her alanda toplumsal farkındalığı geliştirme amacında olduklarını ifade ederek, insan hakları günü vesilesiyle mülteci sorununun hak temelli yaklaşımla ele alınması gerekliliğine odaklandıklarını vurguladı. Atölye çalışmasının ikinci kısmında Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz tarafından “İnsan Ticareti” ve “İnsan Kaçakçılığı” konularında katılımcılara bilgiler aktarıldığını belirten Doç. Dr. Erbilen, çeşitli sorgulamalarla sorunun farklı çerçevelerde ele alındığını bildirdi.  Doç. Dr. Erbilen, Mülteci Hakları Hukuk Kliniği yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay Yücel ve klinik öğrencilerine atölye çalışmasının gerçekleşmesinde yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

News