FINAL  PROGRAM

 

October 3rd

October 4th

October 5th

8:30-9:00

Opening Speeches

Conference Chair: Assist. Prof. Süheyla Üçışık Erbilen

Vice-Rector of EMU: Prof. Ülker Vancı Osam

 

 

9:00 - 10:00

 KEYNOTE SPEAKERS

Emine Çolak, Chair of the Turkish Cypriots Human Rights Foundation (KTIHV)

 Şebnem Korur Fincancı, Head of the Foundation of Human Rights of Turkey (TIHV).

KEYNOTE SPEAKER

Prof. Anat Biletzki, Tel Aviv University and Quinnipiac University.

KEYNOTE SPEAKER

Prof. İonna Kuçuradi, Member of the Expert Committee for Human Rights, National Commission for UNESCO of Turkey

10:00 -11:25

 Session 1: Room LAMBOUSA

Chair: Nurten Kara

1. Education and Women’s Discrimination in Arab Gulf States. Nani Gelovani, Tbilisi State University, GEORGIA.

2. Factors Hindering Arab Women's Participation in Waged Labor.  Hanan Khimish, Applied Science University, Amman, JORDAN.

3.  Globalization and Urban Informal Sector in Nigeria: Gender Perspective. Ikechukwu D. Nwaka, Eastern Mediterranean University, Famagusta, NORTH CYPRUS

4. Gendering Turkey’s Welfare System: To What Extent the Welfare System Allow Women to Survive without Men? Burcu Yakut-Çakar, Kocaeli University Kocaeli. TURKEY & Şemsa Özar, Boğaziçi University, İstanbul, TURKEY & Volkan Yılmaz, Kemerburgaz University, İstanbul, TURKEY.

5. Women’s Employment as a Problematic of Gender Representation in Turkish Local Governments. Sezen Yaras, Bilkent University, Ankara, TURKEY.

 

Session 2: Room OTHELLO

  Chair: Gülriz Uygur

1. Beauvoir, Özgürlük ve Kadınların İnsan Hakları. Hülya Şimga Durudoğan, Koç Üniversitesi (İstanbul) İstanbul, TÜRKİYE.

2. Hukuk Fakültelerinde “Feminist Hukuk Teorisi” Anlatımı. F. İrem Çağlar Gürgey, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli,TÜRKİYE.

3. Anayasal Haklardan Mahrum Kadın Hakimler Yaratmak Olgusu: Özpınar/ Türkiye Davası Örneği. Zülfiye Yilmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE.

4. Feminizmin Felsefi Temelleri Üzerine. Özge Ejder, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE.

5. Toplumsal Cinsiyetin Anayasallaşması: Anayasa Yapıcılığında Kadın-Erkek Eşitliğini Pekiştirecek Normatif Kurgular. Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE

 

 

Session 3: Room PORTA DEL MARE

Chair: Hanife Aliefendioğlu

1. Mekana Dair Tanıklıklarla Kadınların Cezaevi Deneyimleri. Funda Şenol Cantek & Ezgi Sarıtaş, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Ankara, TÜRKİYE.

2. Kadının Güçlendirilmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü, Vaka Çalışması: Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV). Zeynep Ekin Aklar, AÇEV, TÜRKİYE.

3. Aşk Herşeyi Affeder mi? Türk Televizyon Dizilerinde Normalleştirilen Bir Saldırı Olarak Tecavüz. N. Aysun Akıncı Yüksel, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE.

Session 1: Room LAMBOUSA

Chair: Bertil Emrah Oder

1. Forced Marriages in Turkey and the Silent Law. Ferya Tas, King's College London, London, ENGLAND

2. Mental Health Law and the Sexual Abuse of Women by Professionals in the UK. Janet Melville-Wiseman, Canterbuy Christ Chruch University, Canterbury, ENGLAND.

3. The Diminution of Gender to Sex: Aotearoa/ New Zealand Child Adoption and Surrogacy Compared. Seonaid Abernethy, LLM(Hons)  Barrister, Auckland, NEW ZEALAND.

4. Social Media and Turkish Feminism: New Resources for Social Activism. Hande Eslen Ziya, Bahçeşehir Üniversity, İstanbul, TURKEY.

 

 

 

 

Session 2: Room OTHELLO  

Chair: Naciye Kunt

1. Absence of Legal Recourse for Sexually Enslaved Women: Revisiting ‘Victim Status’ Under North Cyprus Law of Women Trafficked for Sexual Exploitation. Zothile Moyo, Cyprus International University, Nicosia, NORTH CYPRUS.

2. Women Trafficking and Female Labour Exploitation in Cyprus: An Analysis of the Media Representation of the Issue. Hanife Aliefendioğlu, Eastern Mediterranean University, Famagusta, NORTH CYPRUS.

3. When States Fail, Women Suffer: An Analysis of Sex Trafficking from the Post-Communist States. Itır Bağdadi, İzmir University of Economics, İzmir, TURKEY.

4. Gender in Migration:  Navigating Journeys and the Settlement through Marriage Letter. Ayşen Üstübici, Koç University, İstanbul, TURKEY

 

 Session 3: Room PORTA DEL MARE

Chair: Fatma Güven Lisaniler

1.  AKP’nin Kadına Yönelik Söylem ve Politikaları: Neo-Liberalizm, Ilımlı İslam ve Kadın. Ülker Yükselbaba, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE.

2. Toplumsal Uzlaşının İnşasına Kadın Odaklı Bir Bakış: Geçiş Dönemi Adaleti Pratiklerinde Kadın. Serdar Gülener, Sakarya Üniversitesi,  Sakarya, TÜRKİYE.

3. KKTC’de Özelleştirmenin Kadın İstihdamının Niteliği Üzerindeki Etkileri. Fehiman Eminer, Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke, KUZEY KIBRIS & Fatma Güven-Lisaniler, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS.  

       

Session 1: Room LAMBOUSA

Chair: Aksu Bora

Bir Adalet Arayışı: LGBT Hareketi 

1. Adalet Sorumluluğu: Farklılığın Tanınması.  Aksu Bora, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara, TÜRKİYE

2. Darısı Sizlerin Başına: Sözün Ötesinde Sesin Eşitlik Arayışı. Burcu Şimşek, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.

3. Teoride ve Pratikte RTÜK: “Yayın İlkeleri”nin  İçledikleri ve Dışladıkları. Emek Çaylı Rahte, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.

4. Gözleri Var Ama Görmüyorlar: Muhafazakâr Siyasi Söylemin İki Yüzü. Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara,TÜRKİYE.

5. Kuzey Kıbrıs’ta LGBT Haksızlıkları ve Eşitsizlik. Öncel Polili, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS.

 

 

  Session 3: Room PORTA DEL MARE

Chair: Alev Özkazanç

1. Taşıyıcı Annelik, Ortaya Çıkaracağı Hukuksal Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Cengiz Koçhisarlıoğlu, Bilkent Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE & Özlem Erişgin, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.

2. Yörüngesinden Çıkan Tabiat: Etik, Sosyal, Psikolojik ve Hukuki Görünümleriyle Taşıyıcı Annelik. Sevtap Metin, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, TÜRKIYE.

3. Cinsiyete Dayalı Bir Ayrımcılık Biçimi Olarak Cinsiyet Taraması ve Seçici Kürtaj. Nazime Beysan,  Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS

4. Kadınların Özerkliği Bağlamında İhtimam Etiği ve Kürtaj Sorunu. Olcay Karacan, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.

5. Kuzey Kıbrıs’ta Toplumsal Cinsiyet Rolüne İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi ve Tutum Ölçeği İçin Ön Çalışma. Müge Beidoğlu & Kemal Akkan Batman Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefkoşa,KUZEY KIBRIS.                                                      

11:25 - 11:45

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

11:45 - 13:10

Session 2: Room OTHELLO

Chair: Sema Taşpınar Ayvaz

1. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı: Meclis Görüşmeleri Işığında Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddete Bakış. Burcu Yeşiladalı, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, TÜRKIYE.

2. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun’da Yer Alan Geçici Koruma Önlemlerinin Medenî Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi. Sema Taşpınar Ayvaz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE.

 3. Şiddetin Ticareti. Özge Yücel Dericiler, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, TÜRKİYE.

4. TV Dizilerinde Erkek Şiddetinin Sunumu. Hatice Yeşildal, Anadolu Universitesi, Eskişehir- TÜRKİYE

 

 

 

Session 3: Room PORTA DEL MARE

Chair: Gülriz Uygur

1. Women, Social Policy and Reform: Reflections on the Turkish Case. Berna Yazıcı, Bogazici University, İstanbul, TURKEY

2. How did Liberal Political Parties address Women Nomination in 2011-2012 election in Egypt, Doaa Abdelaal Mohamed Abdelaal, Cairo University EGYPT.

3. Is the State Masculine? Zeynep Özlem Üskül, Galatasaray University, İstanbul, TURKEY.

 

 

Session 1: Room LAMBOUSA

Chair: Burcu Şimşek

1. Gender Quotas Mechanism in the Polish Electoral System. Aleksandra Niżyńska & Małgorzata Druciarek, Institute of Public Affairs Warshaw-POLAND

2. Legal Reform as Way to Women’s Rights: The Case of Personal Status Law in Yemen. Douaa Ahmed Abdel hamid Hussein, American University in Cairo, Cairo, EGYPT.

3.  Immigrant Women Entrepreneurial Development in the North Cyprus Informal sector: A case study of a Nigerian Woman. Nothando Moyo, Cyprus International University, Nicosia, NORTH CYPRUS.

4. The Right to Abortion in International Human Rights Law and the Turkey Case. Gülay Arslan Öncü, İstanbul University, İstanbul, TURKEY.

5. Women and Land Rights in Nigeria. Vearumun Tarhule, Benue State University, Makurdi, NIGERIA.

 

Session 3: Room PORTA DEL MARE

Chair: Cem Tanova

1. European Union Conditionality, Labour Law, and Women in Employment in Turkey. Seda Akçakoca, Koç University, Center for Gender Studies, İstanbul, TURKEY.

2. Different Dimensions of Europeanization and the Effects on Civil Society: Empowerment of Women of Turkey. Buke Bosnak, Eberhard Karls Universität Tübingen- Koç University TURKEY.

3. Gender Equality Jurisprudence of the European Court of Human Rights. . Zeynep Oya Usal, Koç University, İstanbul, TURKEY.

4. ‘Women and Men’s Lives are Different’, ‘Women Experience More Fear’: The Challenge of Gender Equality in the Women’s Safety Strategy Policy (2002) in Victoria, Australia. Alissar El-Murr, La Trobe University, AUSTRALIA.

Session 1: Room LAMBOUSA

Screening and Discussion

"Revisiting Digital Stories from Amargi Women- Screening", Burcu Şimşek, Hacettepe University Faculty of Communication, Ankara, TURKEY. 

Gösterim ve Söyleşi

"Amargi'li Kadınlardan Dijital Hikayeleri Yeniden Ziyaret: Gösterim", Burcu Şimşek, Hacettepe Üniversitesi,  İletişim Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE.

 

 

 

 

 

 

Session 3: Room PORTA DEL MARE

Chair: Hülya Şimga Durudoğan

1. CEDAW Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Kadına Yönelik Şiddet. Sevinç Eryılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul TÜRKIYE.

2. Pozitif Ayrımcılığın Aracı Olarak Hukuk: Şirket Yönetim ve Denetim Kurullarında Kadın Kotası Uygulaması.  Aynur Yongalık, Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa KUZEY KIBRIS– Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.

3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın Hakları.  Levent Akın, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

4. Üniversitede Cinsel Taciz Düzenlemeleri ve “Rızaya Dayalı İlişkiler” Sorunu, Alev Özkazanç, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.

13:10 - 14:00

 Lunch Break

 

Lunch Break

Lunch Break

14:00 - 15:25

Session 1: Room LAMBOUSA

Chair: Biran Mertan

1. Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler. Saliha Altıparmak & Gönül Dinç Horasan & Hakan Baydur & Tülin Canba, Celal Bayar  Üniversitesi, Manisa, TÜRKİYE.

2. Manisa İl Merkezinde Evli Kadınların Aile Planlaması ve Düşüğe Karşı Tutumları ve Etkileyen Etmenler, Saliha Altıparmak & Gülay Yıldırım, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, TÜRKİYE.

3. Alaplı (Zonguldak) İlçesindeki Pazarcı Köylü Kadınların Tarımsal Üretim ve Pazarlamaya İlişkin Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Döndü Üçeçam Karagel,   Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya/Hatay, TÜRKİYE.

 

 

Session 2: Room OTHELLO

Chair: Umut Bozkurt

 1. Rape in Warfare: The Collaboration of Patriarchy with the Rapist in the Double-Victimization of Women. Tuba İnal, İzmir University, İzmir, TURKEY.

2. Examining Front-Line Police Officers' Understanding and Responses to Honour Based Violence. Nina Bal, University of West London, ENGLAND.

3. The Role of Gender in the ICTY and ICTR Jurisprudence: Institutional Inclusion or Feminist Activism? Burç Köstem, University of Leiden, NETHERLANDS.

4. Criminalisation of Sexual Violence against Women in the Criminal Code in northern Cyprus. Faika Deniz Paşa, Turkish Cypriot Human Rights Foundation, Nicosia, NORTH CYPRUS.

 

Session 1: Room LAMBOUSA

Chair: Cynthia Forson

1. Gender Bias in Access to Business Loans: A Cross Country Analysis. Nezahat Küçük & Mehmet Candemir, Eastern Mediterranean University, Famagusta, NORTH CYPRUS.

2. Reinvestigating the Determinants of Gender Wage Gap: Evidence From Unique Survey. Lenka Filipova & Jaromír Gottvald, VSB-Technical University of Ostrava, Ostrava, CZECH REPUBLIC.

3. An Activist Worker Woman in the Case of the Tekel Resistance Movement in Turkey. Yeşim Akın, Kastamonu University, Kastamonu, TURKEY.

4. The Emigration of Caucasian Women to the Turkish Soil: Reasons, Results, Views, Observations – A Research at the North East Part of Turkey. Gönül Oğuz & Kurtuluş Yılmaz Genç, University of Reading, ENGLAND

5. Family on the Move: Gender and Transnationalism in an Asian Context.  Bih-Er Chou, Center for Contemporary China, Institute of Sociology, National Tsing Hua University, TAIWAN.

 

Session 2:Room OTHELLO   

Chair: Naciye Doratlı

1. The Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) in Nigeria: Problems and Prospects. Tarhule Vearumun, Benue State University, Makurdi, NIGERIA.

2.  Women, Law and Property in Turkey: Marital and Inheritance Regimes. Şule Toktaş, Kadir Has University, İstanbul-TURKEY & Mary Lou O’Neil, Kadir Has University, İstanbul, TURKEY.

3. Gender-Related Persecution  and Granting Refugee Status.  Sibel Safi, University of East London, London, UK.

4. Re-thinking Gender Complementarity in Emirati Families.  Pernille Arenfeldt & Nawar Al-Hassan Golley, American University of Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES.  

 

15:25 - 15:45

Coffee Break

Coffee Break

 

15:45 - 17:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30-19.30

 Session 2: Room OTHELLO  

Chair: Ayşe Işık Gürşimşek

1. The Role of Mother Acceptance - Rejection & Perceived Maternal Control on Primary School Students with Behavioral Problems in a Rural Community. Şenel Hüsnü Raman& Şerife Özbiler,  Eastern Mediterranean University, Famagusta,  NORTH CYPRUS
2. Maternal Ignorance as one of the Main Factors Affecting Children's Education. Iryna Tryndyuk, Centre for Peace Studies Tromso University, NORWAY.

3. Teacher Candidates Beliefs About Gender Identity. Işık Gürşimşek, Eastern Mediterranean University, Famagusta, NORTH CYPRUS.

 

 

Session 3: Room PORTA DEL MARE

Chair: Sevin Uğural

 1. Ekolojik Sorunlara Feminist Bakış: Ekofeminizm.  Hasan Rüstemoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa, KUZEY KIBRIS.

Session 3: Room PORTA DEL MARE

Chair: Tufan Erhürman

1. Türk Medeni Kanununda Kadına Yönelik Ayrımcılığın Kaldırılması İle İlgili Düzenlemeler. Fethi Kılıç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, TÜRKİYE &   Ümmügülsüm Kılıç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, TÜRKİYE.

2. Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Kadın- Erkek Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Uygulamalar. Özge Özcan, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS.

3. Mahkeme Salonunda Feminist Karşılaşmalar: Dava Takibi Pratiğinin Feminist Eylem, Söylem ve Politika Üzerine Etkileri. Ezgi Sarıtaş & Aysel Ergün & Sevim Özdemir, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.

4. Eski Hukuk Sistemlerinde Kadın Merkezli Bir Suç: Zina. Nevin Ünal Özkorkut, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.

5. Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Kadına ve Eşe Karşı İşlenmesinin Suçun Ağırlaştırıcı Halleri Olması. Ümmügülsüm Kılıç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu TÜRKİYE.

6. Tarihsel Çerçevede Türk Aile Hukukunu Modernleştirme Girişimleri. Ebru Kayabaş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, TÜRKİYE.

 

 

Room OTHELLO (17:10-19:30)

ÇALIŞTAY: “ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI NELER YAPILABİLİR?” İKİNCİ  ÇALIŞTAY

*28 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Üniversitesi’inde gerçekleştirilen çalıştayın devamı niteliğindedir.